خانه » شهریور » روز سینما

روز سینما

بررسی نقش و جایگاه «سینما» و مفهوم‌شناسی آن در منظومه‌ی فکری رهبر انقلاب

روز سینما

راساس این تعریف با پرداخت هنرمندانه به مضامینی چون عدالت به عنوان ارزشی دینی می‌توان به سوی سینمای دینی حرکت کرد. علاوه بر این «پرهیز از تظاهر ریاکارانه» و «در خدمت شهوت و خشونت قرار گرفتن هنرِ سینما» به مثابه دو لبه‌ی قیچیِ دور شدن از سینمای دینی بوده و لازمه‌ی رسیدن به چنین سینمایی پرهیز جدی از این دو انحراف و خطا است بیشتر بخوانید »

مفاهیم دینی و سینما

سینما

اما اگر بگوییم سینمای دینی، سینمایی است که همه آموزه‌های دینی در آن رعایت شده باشد با ذهن سازگاری ندارد و ما واقعاً نمی‌توانیم این سینما را داشته باشیم. بنابراین بهتر است که به جای سینمای دینی بگوییم حضور دین در سینما. بیشتر بخوانید »

?????? ???? 8 ??