خانه » قمری » رمضان » ویژه ماه مبارک رمضان 95 (برگ 5)

ویژه ماه مبارک رمضان 95

مذمت چاپلوسی در قران

چاپلوسی

برای درمان این خصلت باید شخص به آفات این خصلت ناپسند دقت کند و خود را در معرض شرک بداند و این که یک عمر عمل با زحمت و مشقت انجام دهد ولی هیچکدام از این اعمال مورد قبول درگاه حضرت احدیت نمی باشد چرا که اعمال الوده به شرک و ریا و چاپلوسی و نفاق و تملق بوده بیشتر بخوانید »

آداب دعا در قرآن کریم

دعا در قران

یکی از الطاف الهی به بندگان خود اجازه راز و نیاز و دعا داده است تا از بارگاه ملکوتی خداوند متعال بهترین ها را برای خود و دیگران طلب و درخواست کنند و حاجات خود را مستقیم از ذات اقدس اله درخواست کنند . بیشتر بخوانید »

شرط ورود به قران طهارت است

قران و طهارت

ابتدا خداوند متعال قران را به صفت کریم توصیف میکند ،از این جهت که کلام وحی است و کریم و محترم است و همچنین کتاب سعادت و خوشبختی می باشد و قاعده و قانون خوشبختی را خداوند متعال در این کتاب بیان فرموده ،پس سزاوار کرامت و احترام می باشد . بیشتر بخوانید »

صحبت با عشوه و طنازی ممنوع!

عشوه

خداوند متعال تعبیر به فی قلبه مرض میکند بیانگر مطلب مهمی است وان اینکه شهوت مشروع وعین سلامت است ولی اگر از حد گذشت وبه حد جنون برسد نوعی بیماری می شود که نه تنها جسم ادمی را ازرده می کند بلکه روح ادمی را هم ازرده می کند . بیشتر بخوانید »

علامت های خدا فراموشی

خودفراموشی و خدا فراموشی

اگر کسی خدا را فراموش کرد، خدا او را به خودش واگذار می‌کند. و وقتی که انسان به خودش واگذار شد راحت زیر بار شیطان می رود. راحت زیر بار ظلم می رود. بیشتر بخوانید »

نیکی کردن به صورت دسته جمعی

samamos18

کمک به ستمگر به صورت مستقیم و غیر مستقیم مورد نهی واقع شده است و کمک کردن به یکدیگر در کارهای خوب و نیکو و پسندیده به صورت مستقیم و یا غیر مستقیم مورد سفارش واقع شده است . بیشتر بخوانید »

خیرخواهی در سبک زندگی اسلامی

نصیحت و خیر خواهی

موعظه و نصیحت انسان را بیدار میکند .موعظه و نصیحت انسان را متنبه می کند و از خطر غفلت در امان می ماند. بیشتر بخوانید »

ریا کاری آسیب سبک زندگی

ریاکاری

خداوند کسی را که متکبر و فخر فروش است دوست نمی‌دارد...و آنها کسانی هستند که احوال خود را برای نشان دادن به مردم انفاق می کنند. بیشتر بخوانید »

نیکو کاری به سبک قرانی

احسان و نیکوکاری

احسان از ریشه حسن است که به معنای نعمت بخشیدن به دیگری، و احسان در کار و عمل می باشد . بیشتر بخوانید »

حفظ محیط زیست در سبک زندگی

محیط زیست در اسلام

این آیات حکایت از اهمیت و جایگاه محیط زیست در اسلام دارد که باید از درختان و گیاهان و برکات اسمانی مثل باران به خوبی و بجا استفاده کرد تا منافعو برکات بیشتر نصیب همگان شود . بیشتر بخوانید »

?????? ???? 8 ??