خانه » بایگانی/آرشیو برچسب ها : مبطلات روزه

بایگانی/آرشیو برچسب ها : مبطلات روزه

سفارشات حضرت امیر به کمیل

presentation1

سفارشاتی از حضرت علی علیه السلام که اگر در جامعه ای اجرا شود می توان بخشی از ناهنجاری های جامعه را پیشگیری کرد . بیشتر بخوانید »

سبک زندگی قرانی (هدفمند زندگی کردن)

0015047_%db%8c%d8%a7-%d8%af%d8%b1-%d8%b2%d9%86%d8%af%da%af%db%8c-%d9%87%d8%af%d9%81-%d8%af%d8%a7%d8%b1%db%8c%d8%af-%d8%aa%d8%ae%d9%81%db%8c%d9%81-%da%a9%d8%a7%d8%b1%da%af%d8%a7%d9%87-%d8%b2%d9%86

سـزاوار نـیـست انسان خردمند گام بردارد مگر براى سه چیز: كارى كه معاد او را اصلاح نـمـایـد یـا بـراى تـأمـیـن مـعـاش ‍ زنـدگـى بـاشـد و یـا بـراى تـفـریـح و لذت هـاى حلال بیشتر بخوانید »

جاهایی که قضا و کفاره لازم است

احکام قضای روزه

اگر در وقت بجا آوردن آن غفلت داشته ، بنابراحتياط كفّاره لازم است ولي اگر در يادگرفتن مسأله تقصير نكرده باشد كفّاره واجب نيست. بیشتر بخوانید »

جاهایی که فقط قضا لازم است(۲)

احکام قضای روزه

جاهای که فقط قضا لازم است بیشتر بخوانید »

جاهایی که فقط قضای روزه واجب است(۱)

احکام قضای روزه

در چند صورت فقط قضاي روزه بر انسان واجب است و كفّاره واجب نيست بیشتر بخوانید »

احکام کفاره روزه (۳)

احکام کفاره روزه

كسي كه عمداً روزه خود را باطل كردهاگر بعد از ظهر مسافرت كند، ياپيش از ظهر براي فرار از كفّاره سفر نمايد ایا کفاره از او ساقط میشود؟ بیشتر بخوانید »

احکام کفاره روزه(۱)

احکام کفاره روزه

كسي كه مي خواهد دو ماه كفّاره روزه رمضان را بگيرد، بايد سي و يك روز آن راپي در پي بگيردونباید بین این 31 روز فاصله ای بیفتد یا از روزهای که روزه گرفتن در ان حرام است باشد مثل عید قربان و اگربقيه آن پي در پي نباشد اشكال ندارد بیشتر بخوانید »

احکام روزه قضا (۲)

روزه قضا

از جهت تأخير در سال اول براي هر روز يك مد طعام به فقير بدهد و اما از جهت تأخير چند سال بعدي، چيزي بر او واجب نيست. بیشتر بخوانید »

احکام روزه قضا(۱)

روزه قضا

اگر شخصی قضاي روزه چند رمضان بر او واجب باشد و در نيّت معيّن نكند روزه اي را كه مي گيرد قضاي كدام رمضان است قضاي کدام سال برای او حساب مي شود؟ بیشتر بخوانید »

مکروهات روزه داری

مکروهات روزه داری

انچه برای روزه دار مکروه است بیشتر بخوانید »